Vochtkiller informatie

Vochtkiller Informatie

Vochtkiller Info - Overzicht

BouwdrogingBouwdrogingBrandschade en waterschadeBrandschade en waterschadeVochtexpertiseVochtexpertiseFAQFAQBouwstofBouwstofAlgemene huurvoorwaardenAlgemene huurvoorwaarden

Bouwdroging

Toepassingen

 • Vochtige vloer, chape, muren
 • Besparing van stookkosten in nieuwbouw

Hoe werkt het?

bouwdroging-hoe-werkt-het

Condensdroging is een natuurlijke manier om bouwmaterialen te ontvochtigen. De kans op krimpscheuren en overdroging is door deze natuurlijke methode, mits goed toegepast, uitgesloten. Bouwdrogers zijn hierdoor bij uitstek geschikt voor ontvochtiging in de bouw, ook bij lage temperaturen (>0°C), zonder bij te verwarmen.

Bij een bouwdroger condenseert het onttrokken water op het koude deel van de machine. Het water wordt daarna via een waterslang afgevoerd in een emmer of mortelkuip.

Bouwdroging in combinatie met verwarming

Hoe hoger de kamertemperatuur, hoe korter de droogtijd. Gebruikt u ontvochtigers in combinatie met kachels, dan mag u de kachel niet te dicht bij de ontvochtiger opstellen. De bouwontvochtiger kan immers de droge, warme lucht van de kachel aanzuigen, waardoor het rendement sterk zou dalen.

OPGELET:

Bij het inzetten van gaskachels wordt veel vocht geproduceerd. Bij verbranding van 1 liter gas komt 0,78 liter water vrij. Daarnaast kunnen de vrijgekomen verbrandingsgassen vers stucwerk doen verkleuren. Het hoeft bovendien geen betoog dat het gevaarlijk en ongezond is om te werken in een ruimte waar verbrandingsgassen vrijkomen. Daarom verkiezen wij elektrische kachels.

Van waar komt al dit bouwvocht?

Bij de ruwbouw worden grote hoeveelheden water verwerkt, daarbij komen nog eens de onvermijdelijke regenbuien waardoor de bouwmaterialen al gauw verzadigd zijn. Bovendien worden tijdens de afwerkingsfase bij de pleisterwerken en chapewerken nog eens grote hoeveelheden water verwerkt. Indien geen bouwdroger ingezet wordt moet de eerste jaren al dit bouwvocht door de verwarming “uitgezweet” moeten worden!

Voordelen

Het plaatsen van een droger heeft tal van voordelen. Het belangrijkste argument om drogers in te zetten is de enorme kostenbesparing ten opzichte van drogen door te verwarmen, tijdens of na de bouw. Tot 300% kan bespaard worden, in de eerste vijf jaren na de oplevering, door het gebruik van bouwdrogers aan het einde van de bouwperiode als de bouw wind- en waterdicht is. Hierdoor voorkomt u condensatie, vochtproblemen, schimmelvorming en muffe luchtjes waardoor u een gezondere leefsituatie creëert in huis ten voordele van uzelf en uw gezin.

Een ander wezenlijk voordeel is de verkorting van de bouwtijd: schilderen, pleisterwerken, laminaat, parket en andere werken kunnen eerder verwerkt worden en zonder onderbrekingen uitgevoerd worden.

Hoe lang moet ik deze plaatsen?

Uit ervaring kunnen we zeggen dat het plaatsen van een bouwdroger (=condensdroger) voor één tot drie maanden een ideale oplossing is voor het voorkomen van vochtproblemen in een woning.

Wat moet u doen?

Het enige wat u moet doen is de machine in te snoeren op het stopcontact (230 Volt) en dagelijks het voorraadvat leeg te maken. Indien u dit niet dagelijks kan leegmaken dan kan er een pompkit gehuurd worden waardoor dit bouwvocht automatisch wordt afgevoerd.

Kan de vochtigheid gemeten worden?

Vochtigheid kan door ons gemeten worden, en indien gevraagd kan er een rapport worden opgemaakt.

Brandschade en waterschade

Gebruik van bouwdrogers in geval van waterschade

Na een overstroming of een ondergelopen kelder moet eerst het overtollige water worden weggepompt. Nadat het zichtbare water is weggehaald is het tijd om het vocht uit de materialen te halen. Hiervoor kan u gebruik maken van onze krachtige bouwdrogers, en dit ter voorkoming van verdere schade en/of schimmelvorming. Deze bouwdroging biedt u de helpende hand bij waterschade en verzorgt naar wens de droging van de waterschade. Met tussentijdse controlemetingen kan het totale droogproces van begin tot einde worden begeleid.

Gebruik van bouwdrogers in geval van brandschade

Meer en meer wordt er kunststof verwerkt in producten die wij dagelijks gebruiken. In geval van brand geeft dit problemen welke sterk onderschat worden. Het grootste probleem is niet de schade veroorzaakt door bluswater, maar de uitzonderlijk agressieve salpeterzuurdamp, die ontstaat als PVC verbrandt en zich met de vochtige lucht verbindt. Hierdoor ontstaat zoutzuur.
Indien niet direct de juiste maatregelen getroffen worden, dan leidt de zoutzuurneerslag op alle metalen oppervlaktes van machines, gereedschappen, elektrische installaties, …. tot schade als gevolg van corrosie. Daarom moet direct de oorzaak voor het ontstaan van de zoutzuurverbinding weggenomen worden.
Het terugbrengen van de luchtvochtigheid naar 45% relatieve vochtigheid vertraagt de corrosie aanzienlijk. Bij verdere verlaging van de luchtvochtigheid kan een volledige corrosiestop bereikt worden. Onmiddellijk na beëindiging van de blusactiviteiten moet men met drogen beginnen. Hoe sneller er de ontvochtiging ingezet wordt, des te geringer de saneringskosten zijn. De inzet van bouwdrogers is in de meeste gevallen de beste oplossing.

Geurhinder na een brand? Gebruik de Airozon Supercracker

De Supercracker is het meest efficiënte apparaat voor geurbestrijding na brandschade. Dit apparaat moet zorgvuldig ingezet worden; het is niet toegestaan dat er mensen, dieren of planten aanwezig zijn in de ruimte waar deze ozonreiniger ingezet wordt. Ook moet de ruimte goed afgesloten worden.

Vochtexpertise

Vocht in je woning? Wij vinden de oorzaak

Kamp je met vochtproblemen in je woning? Vooraleer je dure ‘oplossingen’ laat uitvoeren, is het belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen. Met een onafhankelijke vochtexpertise onderzoeken wij het probleem en krijg je deskundig advies voor de beste technische oplossing.

Er bestaan verschillende mogelijke oorzaken voor vochtproblemen in een gebouw. Vooraleer een bedrijf in te schakelen voor een specifieke technische oplossing, moet je eerst weten wat het probleem effectief veroorzaakt.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van vochtproblemen?

 • Opstijgend vocht door een ontbrekende of niet afdoende vochtkering
 • Condensatie van waterdamp tegen koude oppervlaktes
 • Doorslag van regen
 • Lekken in waterleidingen, afvoerleidingen,…

Onze onafhankelijke vochtexpert gaat met verschillende meettoestellen aan de slag voor een correcte analyse. Je krijgt gericht advies voor de juiste technische oplossing.

FAQ

1. HOE WERKT EEN BOUWDROGER?

Vochtige lucht wordt aan de voorkant van de bouwdroger aangezogen door een ventilator en passeert dan de verdamper. In de verdamper wordt de luchttemperatuur verlaagd tot het dauwpunt waardoor het vocht in de lucht condenseert. Het water stroomt van de verdamper naar beneden en wordt afgevoerd langs de afvoerslang. De ontvochtigde lucht passeert hierna de condensor. In de condensor wordt de lucht weer opgewarmd en verlaat de ontvochtiger of bouwdroger. De droge warme lucht vermengt zich met de vochtige lucht waardoor de relatieve luchtvochtigheid langzaam naar beneden gaat. Hierdoor kunnen vloeren, wanden en plafonds hun vocht aan de ruimte afstaan waardoor deze zullen drogen.

2. WAT IS "RELATIEVE VOCHTIGHEID" ?

De relatieve vochtigheidsgraad is een maat voor de hoeveelheid vocht in de lucht (% RV). Uitgedrukt in % en zal variëren in functie van de omgevingstemperatuur. Voor het meten van de relatieve luchtvochtigheid gebruikt men een hygrometer.

 • RV minder dan 45 % :
  Te droge lucht. Om dit te verhelpen is het nodig de omgevingstemperatuur te laten dalen en een luchtbevochtiger te gebruiken.
 • RV 50 tot 60 % :
  De ideale luchtvochtigheidsgraad voor een lokaal en de personen die zich hierin bevinden.
 • RV hoger dan 60 % :
  De lucht is benauwd, metaal gaat oxideren en hout begint uit te zetten.
 • RV hoger dan 70 % :
  De vochtige lucht zal schimmels veroorzaken, de omgeving is ongezond. Allergieën en micro-organismen komen tot ontwikkeling.
 • RV hoger dan 80 % :
  Schimmels zullen gebouw en inhoud sterk aantasten. De omgevingslucht is zéér ongezond voor mens en dier.
 • RV 100 % :
  Verzadigde lucht. Condensvorming op muren en alles wat zich in het lokaal bevindt.

3. WAAROM GEBRUIKT VOCHTKILLER ENKEL DRYFAST BOUWDROGERS?

Om de eenvoudige reden dat dit professionele toestellen zijn met een enorme ontvochtigingscapaciteit en deze gebruikt kunnen worden bij lage temperaturen. Het zijn de beste bouwdrogers op de markt.

4. WELKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOET IK VOLGEN BIJ GEBRUIK VAN DE TOESTELLEN?

 • Nooit in- of uitlaatzijde van het toestel afdekken.
 • Bij het gebruik van een elektrische verlenghaspel, de haspel steeds volledig afrollen.
 • Ontvochtiger uitsluitend rechtopstaand gebruiken.
 • Gebruik uitsluitend een goede zekering en een geaarde aansluiting.
 • Nooit ontvochtiger in een explosie-gevaarlijke ruimte plaatsen.
 • Ontvochtiger pas inschakelen wanneer al de vorige aandachtspunten in acht werden genomen.
 • Na het uitschakelen altijd 15 minuten wachten vooraleer men weer inschakelt en/of het toestel verplaatst.

5. WAT ZIJN DE NADELEN VAN TE SNEL DROGEN?

Er zijn geen nadelen met onze professionele bouwdrogers die werken volgens het condensatieprincipe. Onze bouwdrogers zorgen voor droge lucht van ongeveer 40% relatieve vochtigheid. Dit kan je vergelijken met een droge zonnige zomerdag, en zeg nou eerlijk, hoeveel van die dagen hebben wij in België?

6. KAN MIJN PLEISTERWERK / CHAPE BARSTEN?

Nee, indien onze bouwdrogers of ontvochtigers correct geplaatst worden zal dit niet gebeuren. Wel moet men oppassen met een gebouw droogstoken met verwarming. Hierdoor kan de temperatuur zeer snel stijgen met barsten als gevolg.

7. WAAR EN HOE MOET IK EEN BOUWDROGER PLAATSEN?

De bouwdroger wordt centraal in de ruimte geplaatst. Bij meerdere bouwdrogers worden deze gelijk over de ruimte verdeeld. Sluit alle ramen en deuren af. Indien er andere openingen zijn moeten deze tijdelijk gedicht worden.

Opgepast: Bouwdrogers 7 dagen na de chapewerken plaatsen. Plaats nooit een blazende ventilator rechtstreeks op de muur, maar steeds langsheen de wanden.

Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften (FAQ 4) om een veilige werkplaats te creëren en ongelukken te voorkomen.

8. WANNEER MAG IK EEN BOUWDROGER PLAATSEN?

Voor de pleister- en chapewerken mag altijd een bouwdroger geplaatst worden. Na het aanbrengen van het pleisterwerk dient u 24 uur te wachten. Na de chapewerken is dat 7 dagen. Na deze periodes kan er zonder enig probleem gestart worden met bouwdroging.

Er zijn steeds uitzonderingen, zo kunnen er gebouwen zijn waar niet gestart kan worden met bepleistering omdat de muren zeer vochtig zijn. In dit geval start men best onmiddellijk met bouwdroging.

9. HOE LANG MOET HET PLEISTERWERK DROGEN VOORALEER HET SCHILDEREN KAN STARTEN?

Pleisterwerk dat +/- 1,5 cm dik is kunnen wij bij een temperatuur van 18 °C kurkdroog krijgen op 2 à 3 weken. Uiteraard zal dit gemeten worden.

10. MOGEN BOUWDROGERS EN VERWARMINGSTOESTELLEN 24/24U BLIJVEN DRAAIEN?

Aangezien wij enkel met professionele toestellen werken bestaat er geen enkel risico! Deze toestellen zijn speciaal vervaardigd om op bouwwerven dag en nacht optimaal te kunnen presteren.

11. WAT MOET IK NOG DOEN ALS IK EEN BOUWDROGER GEPLAATST HEB?

Nadat u de bouwdroger ingesnoerd hebt op het elektrische net moet je enkel de waterafvoer in het oog houden. De eerste dagen adviseren wij toch om 2 maal per dag langs te gaan, zeker bij het gebruik van de bouwdroger DF800. Mocht u niet in staat zijn om even op uw werf langs te gaan, dan kunnen wij steeds een pompkit plaatsen.

12. KAN HET VOCHTPERCENTAGE BEPAALD WORDEN?

Voor onze klanten die bouwdrogers huren met levering kunnen we steeds een gratis vochtmeting aanbieden. In alle andere situaties kunnen wij het vochtgehalte in uw bouwmaterialen bepalen en hieromtrent adviezen of rapporten uitbrengen.

13. WELK TOESTEL PLAATS IK BEST?

Voor normale woningen tot 900 m² te drogen adviseren wij steeds een DF800. Voor appartementen tot 400 m² raden wij een DF400 aan. Voor schadegevallen in één enkele ruimte tot 200 m² voldoet de DF200.

Voor grotere ruimtes stellen wij een gamma samen. Informeer hiernaar voor een optimale samenstelling van onze toestellen.

14. KAN IK DE DROGING NOG VERSNELLEN?

Voor een nog snellere droging is het aan te bevelen bij iedere bouwdroger een ventilator te plaatsen, deze kan de ontvochtigingscapaciteit met 50% doen toenemen. Door de sterkere luchtstroming langs het materiaaloppervlak vindt er een snellere verdamping plaats en des te sneller gaat het droogproces. Nooit de ventilatoren rechtstreeks op de muren en/of plafonds laten blazen, maar steeds langs de oppervlakten laten blazen. Door deze combinatie bouwdrogers/ventilatoren kan de droogtijd met de helft verkort worden.

15. WANNEER PLAATS IK BEST EEN KACHEL?

Indien de temperatuur onder de 7 °C zakt in het gebouw, plaatst u best een kachel erbij. De bouwdrogers werken prima maar materialen geven hun vocht bij lage temperaturen moeilijker af.

16. IS ER EEN WAARBORG? IS ER EEN CONTRACT?

Wij vragen geen waarborg bij het afhalen, de afrekening gebeurt na het terugbrengen van de toestellen.

Uiteraard wordt er een duidelijk huurcontract opgemaakt waarin alle huurvoorwaarden worden beschreven.

17. MOET IK EEN BOUWDROGER RESERVEREN?

Neen, wij hebben steeds een ruime voorraad van toestellen.

18. PAST EEN BOUWDROGER IN DE KOFFER VAN MIJN AUTO?

PAST EEN BOUWDROGER IN DE KOFFER VAN MIJN AUTO? Onze bouwdrogers, ventilators en verwarmingstoestellen passen gemakkelijk in een koffer van gemiddelde grootte. Zelfs in kleine auto’s is het vervoeren van onze toestellen geen probleem.

Bouwstof

Beheersing kwartsstof; voorkom gezondheidsproblemen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden

Veel bouwstoffen bevatten o.a. kwartsiet, door zagen, slijpen of hakken in deze kwartsiet houdende materialen ontstaat kwartsstof. Bij inademing van dit gevaarlijke stof kunnen op termijn diverse longaandoeningen ontstaan. Zeker niet te vergeten hierbij is het ‘simpele’ schoon maken van de werkvloer aan het einde van de dag of bij afronding van het werk. Dit klusje wordt vaak onderschat!

Gevaar van stof

Werklieden die veelvuldig blootgesteld worden aan dit kwartsstof hebben een verhoogde kans op de zogenaamde stoflongen. Wat inhoud dat het kwartsstof zich als het ware nestelt in de longblaasjes van de longen waarbij de desbetreffende longblaasjes hun functie verliezen (door verstramming) om zuurstof op te nemen, hierdoor ontstaat onder andere kortademigheid. Indien u zich tijdens het werken met bouwmaterialen goed beschermt tegen dit stof d.m.v. stofbeheersing, kunnen (grote) gezondheidsproblemen in de toekomst, voor wat betreft stof, voorkomen worden.

Niet alleen in de bouw worden mensen blootgesteld aan stof. In de houtverwerking komt ook veel stof vrij, hierbij te denken aan het zagen of frezen van MDF of andere materialen zoals multiplex of massiefhout. Daarbij opgemerkt dat bij bewerking van MDF veel meer en fijner stof vrijkomt dan bij verwerking van bijvoorbeeld van multiplex of massieve houtsoorten. Contact met houtstof kan allergische huidreacties veroorzaken, maar ook aandoeningen aan luchtwegen en oogbindvliesontstekingen te weeg brengen.

Hierbij blijft uiteraard gelden dat bronafzuiging voor stofbeheersing daar waar mogelijk de voorkeur verdient. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd even eenvoudig toepasbaar is en daarmee niet toereikend genoeg is. In die gevallen kunnen stofafzuigunits een uitkomst bieden qua stofbeheersing.

Speciaal voor deze doeleinden bieden wij een passende oplossing

Zo hebben wij voor toepassing in bouw en renovatie de stofbeheersing set TTV4500LSAU samengesteld, hierbij maken wij gebruik van de reeds in de praktijk bewezen kwaliteits- ventilatoren uit ons bestaande programma. Deze machines zijn in staat om grote hoeveelheden lucht/stof af te voeren van uw werkplek en deze op te vangen in een EU7 / klasse F goed gekeurde stofzak.

Deze is geschikt voor ruimtes tot 240 m³.

De Dryfast stofafzuigset TTV4500LSAU bestaat uit: 3 traps regelbare axiaal ventilator TTV4500, stofopvangzak SZ3/450, 2x adapters en een aanzuigslang LTS450 10 meter.

Algemene huurvoorwaarden


Alle prijzen zijn in euro exclusief BTW, exclusief transport. Legimitatie verplicht tonen (paspoort).

Aanvang huur op het moment van het verlaten van het pand. Einde huur bij terugkeer in het pand van uitgifte. Huurder is verantwoordelijk voor looptijd huurperiode. Behoudens anders sluitend schriftelijk beding, dient de huurder de toestellen terug te brengen bij het einde van de huur op de maatschappelijke zetel. Leveren en ophalen gebeurt enkel op begane grond.

Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor risico van de opdrachtgever, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide maatschappij. Minimale huurperiode 1 dag (huurdag = 24 uur). Klachten binnen 12 uur na ophalen melden. Betaling gebeurt op factuur, die zal worden opgesteld op het einde van de huurperiode/per 8 weken. Onze facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele klachten dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, steeds te gebeuren per aangetekend schrijven en uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zullen onze facturen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een conventioneel schadebeding van 10 % met een minimum van € 100,00, alsook met verwijlintresten ad 1% per begonnen maand. Bij geschillen zullen enkel de rechtbanken van het kanton Beringen of arrondissement Hasselt bevoegd zijn.