Brandschade en waterschade

Gebruik van bouwdrogers in geval van waterschade

Na een overstroming of een ondergelopen kelder moet eerst het overtollige water worden weggepompt. Nadat het zichtbare water is weggehaald is het tijd om het vocht uit de materialen te halen. Hiervoor kan u gebruik maken van onze krachtige bouwdrogers, en dit ter voorkoming van verdere schade en/of schimmelvorming. Deze bouwdroging biedt u de helpende hand bij waterschade en verzorgt naar wens de droging van de waterschade. Met tussentijdse controlemetingen kan het totale droogproces van begin tot einde worden begeleid.

Gebruik van bouwdrogers in geval van brandschade

Meer en meer wordt er kunststof verwerkt in producten die wij dagelijks gebruiken. In geval van brand geeft dit problemen welke sterk onderschat worden. Het grootste probleem is niet de schade veroorzaakt door bluswater, maar de uitzonderlijk agressieve salpeterzuurdamp, die ontstaat als PVC verbrandt en zich met de vochtige lucht verbindt. Hierdoor ontstaat zoutzuur.
Indien niet direct de juiste maatregelen getroffen worden, dan leidt de zoutzuurneerslag op alle metalen oppervlaktes van machines, gereedschappen, elektrische installaties, …. tot schade als gevolg van corrosie. Daarom moet direct de oorzaak voor het ontstaan van de zoutzuurverbinding weggenomen worden.
Het terugbrengen van de luchtvochtigheid naar 45% relatieve vochtigheid vertraagt de corrosie aanzienlijk. Bij verdere verlaging van de luchtvochtigheid kan een volledige corrosiestop bereikt worden. Onmiddellijk na beëindiging van de blusactiviteiten moet men met drogen beginnen. Hoe sneller er de ontvochtiging ingezet wordt, des te geringer de saneringskosten zijn. De inzet van bouwdrogers is in de meeste gevallen de beste oplossing.

Geurhinder na een brand? Gebruik de Airozon Supercracker

De Supercracker is het meest efficiënte apparaat voor geurbestrijding na brandschade. Dit apparaat moet zorgvuldig ingezet worden; het is niet toegestaan dat er mensen, dieren of planten aanwezig zijn in de ruimte waar deze ozonreiniger ingezet wordt. Ook moet de ruimte goed afgesloten worden.