FAQ

1. HOE WERKT EEN BOUWDROGER?

Vochtige lucht wordt aan de voorkant van de bouwdroger aangezogen door een ventilator en passeert dan de verdamper. In de verdamper wordt de luchttemperatuur verlaagd tot het dauwpunt waardoor het vocht in de lucht condenseert. Het water stroomt van de verdamper naar beneden en wordt afgevoerd langs de afvoerslang. De ontvochtigde lucht passeert hierna de condensor. In de condensor wordt de lucht weer opgewarmd en verlaat de ontvochtiger of bouwdroger. De droge warme lucht vermengt zich met de vochtige lucht waardoor de relatieve luchtvochtigheid langzaam naar beneden gaat. Hierdoor kunnen vloeren, wanden en plafonds hun vocht aan de ruimte afstaan waardoor deze zullen drogen.

2. WAT IS "RELATIEVE VOCHTIGHEID" ?

De relatieve vochtigheidsgraad is een maat voor de hoeveelheid vocht in de lucht (% RV). Uitgedrukt in % en zal variëren in functie van de omgevingstemperatuur. Voor het meten van de relatieve luchtvochtigheid gebruikt men een hygrometer.

 • RV minder dan 45 % :
  Te droge lucht. Om dit te verhelpen is het nodig de omgevingstemperatuur te laten dalen en een luchtbevochtiger te gebruiken.
 • RV 50 tot 60 % :
  De ideale luchtvochtigheidsgraad voor een lokaal en de personen die zich hierin bevinden.
 • RV hoger dan 60 % :
  De lucht is benauwd, metaal gaat oxideren en hout begint uit te zetten.
 • RV hoger dan 70 % :
  De vochtige lucht zal schimmels veroorzaken, de omgeving is ongezond. Allergieën en micro-organismen komen tot ontwikkeling.
 • RV hoger dan 80 % :
  Schimmels zullen gebouw en inhoud sterk aantasten. De omgevingslucht is zéér ongezond voor mens en dier.
 • RV 100 % :
  Verzadigde lucht. Condensvorming op muren en alles wat zich in het lokaal bevindt.

3. WAAROM GEBRUIKT VOCHTKILLER ENKEL DRYFAST BOUWDROGERS?

Om de eenvoudige reden dat dit professionele toestellen zijn met een enorme ontvochtigingscapaciteit en deze gebruikt kunnen worden bij lage temperaturen. Het zijn de beste bouwdrogers op de markt.

4. WELKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MOET IK VOLGEN BIJ GEBRUIK VAN DE TOESTELLEN?

 • Nooit in- of uitlaatzijde van het toestel afdekken.
 • Bij het gebruik van een elektrische verlenghaspel, de haspel steeds volledig afrollen.
 • Ontvochtiger uitsluitend rechtopstaand gebruiken.
 • Gebruik uitsluitend een goede zekering en een geaarde aansluiting.
 • Nooit ontvochtiger in een explosie-gevaarlijke ruimte plaatsen.
 • Ontvochtiger pas inschakelen wanneer al de vorige aandachtspunten in acht werden genomen.
 • Na het uitschakelen altijd 15 minuten wachten vooraleer men weer inschakelt en/of het toestel verplaatst.

5. WAT ZIJN DE NADELEN VAN TE SNEL DROGEN?

Er zijn geen nadelen met onze professionele bouwdrogers die werken volgens het condensatieprincipe. Onze bouwdrogers zorgen voor droge lucht van ongeveer 40% relatieve vochtigheid. Dit kan je vergelijken met een droge zonnige zomerdag, en zeg nou eerlijk, hoeveel van die dagen hebben wij in België?

6. KAN MIJN PLEISTERWERK / CHAPE BARSTEN?

Nee, indien onze bouwdrogers of ontvochtigers correct geplaatst worden zal dit niet gebeuren. Wel moet men oppassen met een gebouw droogstoken met verwarming. Hierdoor kan de temperatuur zeer snel stijgen met barsten als gevolg.

7. WAAR EN HOE MOET IK EEN BOUWDROGER PLAATSEN?

De bouwdroger wordt centraal in de ruimte geplaatst. Bij meerdere bouwdrogers worden deze gelijk over de ruimte verdeeld. Sluit alle ramen en deuren af. Indien er andere openingen zijn moeten deze tijdelijk gedicht worden.

Opgepast: Bouwdrogers 7 dagen na de chapewerken plaatsen. Plaats nooit een blazende ventilator rechtstreeks op de muur, maar steeds langsheen de wanden.

Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften (FAQ 4) om een veilige werkplaats te creëren en ongelukken te voorkomen.

8. WANNEER MAG IK EEN BOUWDROGER PLAATSEN?

Voor de pleister- en chapewerken mag altijd een bouwdroger geplaatst worden. Na het aanbrengen van het pleisterwerk dient u 24 uur te wachten. Na de chapewerken is dat 7 dagen. Na deze periodes kan er zonder enig probleem gestart worden met bouwdroging.

Er zijn steeds uitzonderingen, zo kunnen er gebouwen zijn waar niet gestart kan worden met bepleistering omdat de muren zeer vochtig zijn. In dit geval start men best onmiddellijk met bouwdroging.

9. HOE LANG MOET HET PLEISTERWERK DROGEN VOORALEER HET SCHILDEREN KAN STARTEN?

Pleisterwerk dat +/- 1,5 cm dik is kunnen wij bij een temperatuur van 18 °C kurkdroog krijgen op 2 à 3 weken. Uiteraard zal dit gemeten worden.

10. MOGEN BOUWDROGERS EN VERWARMINGSTOESTELLEN 24/24U BLIJVEN DRAAIEN?

Aangezien wij enkel met professionele toestellen werken bestaat er geen enkel risico! Deze toestellen zijn speciaal vervaardigd om op bouwwerven dag en nacht optimaal te kunnen presteren.

11. WAT MOET IK NOG DOEN ALS IK EEN BOUWDROGER GEPLAATST HEB?

Nadat u de bouwdroger ingesnoerd hebt op het elektrische net moet je enkel de waterafvoer in het oog houden. De eerste dagen adviseren wij toch om 2 maal per dag langs te gaan, zeker bij het gebruik van de bouwdroger DF800. Mocht u niet in staat zijn om even op uw werf langs te gaan, dan kunnen wij steeds een pompkit plaatsen.

12. KAN HET VOCHTPERCENTAGE BEPAALD WORDEN?

Voor onze klanten die bouwdrogers huren met levering kunnen we steeds een gratis vochtmeting aanbieden. In alle andere situaties kunnen wij het vochtgehalte in uw bouwmaterialen bepalen en hieromtrent adviezen of rapporten uitbrengen.

13. WELK TOESTEL PLAATS IK BEST?

Voor normale woningen tot 900 m² te drogen adviseren wij steeds een DF800. Voor appartementen tot 400 m² raden wij een DF400 aan. Voor schadegevallen in één enkele ruimte tot 200 m² voldoet de DF200.

Voor grotere ruimtes stellen wij een gamma samen. Informeer hiernaar voor een optimale samenstelling van onze toestellen.

14. KAN IK DE DROGING NOG VERSNELLEN?

Voor een nog snellere droging is het aan te bevelen bij iedere bouwdroger een ventilator te plaatsen, deze kan de ontvochtigingscapaciteit met 50% doen toenemen. Door de sterkere luchtstroming langs het materiaaloppervlak vindt er een snellere verdamping plaats en des te sneller gaat het droogproces. Nooit de ventilatoren rechtstreeks op de muren en/of plafonds laten blazen, maar steeds langs de oppervlakten laten blazen. Door deze combinatie bouwdrogers/ventilatoren kan de droogtijd met de helft verkort worden.

15. WANNEER PLAATS IK BEST EEN KACHEL?

Indien de temperatuur onder de 7 °C zakt in het gebouw, plaatst u best een kachel erbij. De bouwdrogers werken prima maar materialen geven hun vocht bij lage temperaturen moeilijker af.

16. IS ER EEN WAARBORG? IS ER EEN CONTRACT?

Wij vragen geen waarborg bij het afhalen, de afrekening gebeurt na het terugbrengen van de toestellen.

Uiteraard wordt er een duidelijk huurcontract opgemaakt waarin alle huurvoorwaarden worden beschreven.

17. MOET IK EEN BOUWDROGER RESERVEREN?

Neen, wij hebben steeds een ruime voorraad van toestellen.

18. PAST EEN BOUWDROGER IN DE KOFFER VAN MIJN AUTO?

PAST EEN BOUWDROGER IN DE KOFFER VAN MIJN AUTO? Onze bouwdrogers, ventilators en verwarmingstoestellen passen gemakkelijk in een koffer van gemiddelde grootte. Zelfs in kleine auto’s is het vervoeren van onze toestellen geen probleem.