Bouwstof

Beheersing kwartsstof; voorkom gezondheidsproblemen bij sloop-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden

Veel bouwstoffen bevatten o.a. kwartsiet, door zagen, slijpen of hakken in deze kwartsiet houdende materialen ontstaat kwartsstof. Bij inademing van dit gevaarlijke stof kunnen op termijn diverse longaandoeningen ontstaan. Zeker niet te vergeten hierbij is het ‘simpele’ schoon maken van de werkvloer aan het einde van de dag of bij afronding van het werk. Dit klusje wordt vaak onderschat!

Gevaar van stof

Werklieden die veelvuldig blootgesteld worden aan dit kwartsstof hebben een verhoogde kans op de zogenaamde stoflongen. Wat inhoud dat het kwartsstof zich als het ware nestelt in de longblaasjes van de longen waarbij de desbetreffende longblaasjes hun functie verliezen (door verstramming) om zuurstof op te nemen, hierdoor ontstaat onder andere kortademigheid. Indien u zich tijdens het werken met bouwmaterialen goed beschermt tegen dit stof d.m.v. stofbeheersing, kunnen (grote) gezondheidsproblemen in de toekomst, voor wat betreft stof, voorkomen worden.

Niet alleen in de bouw worden mensen blootgesteld aan stof. In de houtverwerking komt ook veel stof vrij, hierbij te denken aan het zagen of frezen van MDF of andere materialen zoals multiplex of massiefhout. Daarbij opgemerkt dat bij bewerking van MDF veel meer en fijner stof vrijkomt dan bij verwerking van bijvoorbeeld van multiplex of massieve houtsoorten. Contact met houtstof kan allergische huidreacties veroorzaken, maar ook aandoeningen aan luchtwegen en oogbindvliesontstekingen te weeg brengen.

Hierbij blijft uiteraard gelden dat bronafzuiging voor stofbeheersing daar waar mogelijk de voorkeur verdient. In de praktijk blijkt echter dat dit niet altijd even eenvoudig toepasbaar is en daarmee niet toereikend genoeg is. In die gevallen kunnen stofafzuigunits een uitkomst bieden qua stofbeheersing.

Speciaal voor deze doeleinden bieden wij een passende oplossing

Zo hebben wij voor toepassing in bouw en renovatie de stofbeheersing set TTV4500LSAU samengesteld, hierbij maken wij gebruik van de reeds in de praktijk bewezen kwaliteits- ventilatoren uit ons bestaande programma. Deze machines zijn in staat om grote hoeveelheden lucht/stof af te voeren van uw werkplek en deze op te vangen in een EU7 / klasse F goed gekeurde stofzak.

Deze is geschikt voor ruimtes tot 240 m³.

De Dryfast stofafzuigset TTV4500LSAU bestaat uit: 3 traps regelbare axiaal ventilator TTV4500, stofopvangzak SZ3/450, 2x adapters en een aanzuigslang LTS450 10 meter.